Főpályázó: Fejér Megyei Kormányhivatal

Konzorciumi tagok: Bicske Város Önkormányzata, Echo Innovációs Műhely

Támogatási összeg: 185,01 millió Ft
Támogatás mértéke: 100%
Projektidőszak kezdete: 2017.04.01.
Projekt tervezett befejezése: 2019.09.30.

A foglalkoztatási megállapodások célja a térség gazdaságának fellendítése, foglalkoztatási szintjének, illetve a lakosság életszínvonalának növelése. A projekt célterülete a Bicskei járás egésze: figyelembe véve a területi lehatárolást a munkaerőpiaci-program Bicske, Csákvár, Alcsútdoboz, Bodmér, Csabdi, Etyek, Felcsút, Gánt, Mány, Óbarok, Szár, Tabajd, Újbarok, Vértesacsa, Vértesboglár településekre koncentrál.

bicske-cimeres-logo

A Fejér Megyei Kormányhivatal vezetésével megalakult konzorcium Bicske Város Önkormányzatával és az Echo Innovációs Műhellyel vállalta a 30 hónapos program megvalósítását, melynek során két tevékenység valósul meg:

két tevékenység valósul meg

  • egy foglalkoztatási együttműködés létrehozása és működtetése,
  • valamint a rendelkezésre álló 185,01 millió forint legalább 70%-át hátrányos helyzetű álláskeresők, és inaktívak munkaerőpiaci helyzetének javítása, foglalkoztatást elősegítő támogatások nyújtásával.

Célcsoportok: álláskereső hátrányos helyzetű személyek, közfoglalkoztatottak és inaktívak

A program szempontjából hátrányos helyzetűnek minősülnek (a felsorolás nem jelent prioritást)
1. Alacsony iskolai végzettségűek (legfeljebb általános iskolai végzettség, ISCED 1-2 szakképzés nélkül)
2. 25 év alatti fiatalok, vagy 30 év alatti pályakezdő álláskeresők
3. 50 év felettiek
4. GYED-ről, GYES-ről, ápolási díjról visszatérők, vagy legalább egy gyermeket egyedül nevelő felnőttek
5. Foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők
6. Tartós munkanélküliséggel veszélyeztetettek (a munkanélküliségben töltött időtartamba az álláskeresés és a közfoglalkoztatásban történő részvétel időtartama is beszámítható) ­
7. Megváltozott munkaképességű személyek
8. Roma nemzetiséghez tartozó személyek
9. A közfoglalkoztatásból a versenyszférába visszavezethetők: azok a közfoglalkoztatásból 30 napnál nem régebben kilépett s nyilvántartásba vett álláskeresők, akik a versenyszférába visszavezethetők
10. Inaktívak

A célcsoport szükségletei, körülményei beépítésre kerültek a foglalkoztatási eszközök tervezése során, ennek megfelelően kerültek meghatározásra az egyes eszközök belső arányai.

A projektben önkormányzatok, civil szervezetek, vállalkozások, oktatási intézmények, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara bevonásával létrejön a járási paktum (=fórum), helyzetelemzés, igényfelmérés készül, megalkotásra és elfogadásra kerül a járási stratégia és a munkaprogram. A projekt a járási paktum irodán keresztül biztosítja a térségi szintű koordinációt, a fejlesztési programok, erőforrások összehangolását. A pályázat elemei lehetőséget biztosítanak a helyi vállalkozási fejlesztések munkaerő igényének kielégítésében, a társadalmi vállalkozások és a szociális gazdaság fejlesztésében.

Végső soron a projekt várt hatásaként a Bicskei járás munkaerő-piaci helyzete javul, a helyi gazdaságfejlesztés erősödik, a vonatkozó társadalmi együttműködés fokozódik, a hátrányok pedig mérséklődnek, s a lakosság életminősége jobbra fordul.