2017. május 31-én megalakult a Bicskei Járás Foglalkoztatási és Gazdaságfejlesztési Fóruma

20 alapító taggal:

A fórum célja a Bicskei Járás helyi foglalkoztatásának és gazdaságának élénkítése, a megismert térségi szintű foglalkoztatási kihívások és adottságok figyelembe vételével.

A fórumtagok aktív közreműködése mellett egy olyan helyi foglalkoztatási és gazdaságélénkítési stratégia és arra épülő akcióterv kidolgozása is cél, mely megfelelő választ ad ezen kihívások megoldására és a térség munkaerőpiacának fenntartható fejlesztésére. A Fórum nyomon követi a stratégia megvalósulását, és ha szükséges, javaslatot tesz annak módosítására az időszakos kiértékelések alapján.

2017. augusztus 2-án a Fórum elfogadta stratégiáját, amely összhangban a megyei foglalkoztatási és gazdaságfejlesztési stratégiával három fő stratégiai cél megvalósítását tűzte ki maga elé:

  • A térségben működő vállalati együttműködések hatékony integrációja a térségi foglalkoztatási paktumba;
  • A foglalkoztatási szempontból hátrányos helyzetű és inaktív csoportok integrációjának és re-integrációjának elősegítése;
  • Széleskörű, innovatív szolgáltatási portfólió kialakítása a foglalkoztatás bővítése és stabilitásának biztosítása érdekében.

Míg az elmúlt évtizedben a foglalkoztatási programok a hátrányos helyzetű álláskeresőkre koncentráló kínálatorientált megközelítést alkalmaztak, jelen stratégia fordított irányú, a vállalkozói, foglalkoztatói igényekből, vagyis a keresletből indul ki. A stratégia a foglalkoztatás-ösztönzés mellett elsősorban a gazdaság fejlesztését szolgálja, főként a megfelelő humánerőforrás biztosításával.

A projekt megvalósítása során, legalább 120 fő programba vonása a cél, biztosítva számukra munkaerőpiaci szolgáltatások, képzési támogatások igénybe vételét, valamint támogatott vagy támogatás nélküli foglalkoztatás keretében a visszatérést a munka világába.

A támogatások vissza nem térítendő támogatásként vehetők igénybe.

A célcsoport szükségletei, körülményei beépítésre kerültek a foglalkoztatási eszközök tervezése során, ennek megfelelően kerültek meghatározásra az egyes eszközök belső arányai.

A projektben önkormányzatok, civil szervezetek, vállalkozások, oktatási intézmények, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara bevonásával létrejön a járási paktum (=fórum), helyzetelemzés, igényfelmérés készül, megalkotásra és elfogadásra kerül a járási stratégia és a munkaprogram. A projekt a járási paktum irodán keresztül biztosítja a térségi szintű koordinációt, a fejlesztési programok, erőforrások összehangolását. A pályázat elemei lehetőséget biztosítanak a helyi vállalkozási fejlesztések munkaerő igényének kielégítésében, a társadalmi vállalkozások és a szociális gazdaság fejlesztésében.

Végső soron a projekt várt hatásaként a Bicskei járás munkaerő-piaci helyzete javul, a helyi gazdaságfejlesztés erősödik, a vonatkozó társadalmi együttműködés fokozódik, a hátrányok pedig mérséklődnek, s a lakosság életminősége jobbra fordul.